...Melkert komt

En nu is dan ook officieel dat Ad Melkert kandidaat is om Kok op te volgen. De PvdA-fractievoorzitter deed deze weinig verrassende aankondiging vanmiddag op een persconferentie. De leden van de PvdA moeten er weliswaar nog in december over besluiten, maar in feite staat niets het leiderschap van Melkert meer in de weg. Wat twee jaar geleden nog een groot vraagteken was, is langzaam maar zeker een vanzelfsprekendheid geworden. Melkert heeft zich ontwikkeld tot de onbetwiste opvolger. Gebrek aan concurrentie heeft hem daarbij aanzienlijk geholpen.

Met Melkert zal de PvdA ongetwijfeld een ander aanzien krijgen. Hij handelt aanzienlijk `machtspolitieker' dan Kok. Deels heeft dat te maken met de functie. De fractievoorzitter beschikt nu eenmaal over meer handelingsvrijheid dan de premier van een coalitiekabinet. Maar ook het karakter speelt een rol. Melkert staat bekend als iemand die tot het laatste moment vecht voor de laatste millimeter ruimte. `Aimabel bestuur' is aan hem niet besteed.

Maar of Melkert de koers van de PvdA ook drastisch zal verleggen is de vraag. Hij heeft zich binnen zijn partij al in een vroeg stadium tot de realistische vleugel bekeerd, die ervan doordrongen was dat de natuurlijke plaats van de PvdA in het midden ligt. De inhoudelijke verschillen met zijn voorganger zullen zich dan ook vooralsnog beperken tot accentverschillen.

Veel groter is het contrast met Kok wanneer het gaat om Melkert als lijsttrekker. Hier neemt de PvdA een groot risico. Melkert beschikt niet over het charisma dat Kok bezit. Het is echter een probleem waarmee elke opvolger van een succesvol politiek leider zit. Een voordeel voor Melkert is dat de politieke concurrentie momenteel ook niet over evidente electorale kassuccessen beschikt. Een voordeel voor het land is dat de verkiezingen van volgend jaar mei minder gedomineerd zullen worden door personen en er weer meer ruimte zal zijn voor keuzes op inhoudelijke gronden.