Meevallende halfjaarcijfers CMG zeggen niet veel

Over een konijn uit een hoge hoed toveren gesproken. Naar verwachting zou CMG slechte tussentijdse resultaten bekendmaken, als gevolg van de neergaande markt voor IT-diensten en de gevoeligheid van het bedrijf voor de inzinking in de sector voor telecomsoftware. Maar het Brits-Nederlandse automatiseringsconcern heeft de doemdenkers getrotseerd. Het heeft een winst vóór buitengewone baten en lasten en vóór belastingen gerapporteerd van 17,9 miljoen pond sterling in de eerste helft van dit jaar, zo'n 5 miljoen pond – of 40 procent – hoger dan de verwachtingen van analisten.

Beleggers moeten echter waken voor al te veel enthousiasme. Meer dan de helft van het verschil tussen het verwachte en het werkelijke resultaat wordt verklaard door een vermindering van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is misschien wel verstandig, maar het is ook iets wat je maar één keer kunt doen. En volgens CMG wordt een deel van het geld in het tweede halfjaar alsnog uitgegeven.

Verontrustender is de voortdurende stijging van de kosten, met name bij de divisie voor IT-diensten, die bijna 90 procent van de omzet voor haar rekening neemt en meer dan 100 procent van de winst. Personeelslasten vormen de grootste kostenpost. In het eerste halfjaar nam het personeelsbestand met 17 procent toe, tegenover een omzetgroei van 6 procent.

CMG kan niet veel inzicht verschaffen in de vooruitzichten voor de rest van het jaar, met name voor het cruciale vierde kwartaal, wanneer de meeste contracten worden afgesloten. Maar het bedrijf voorspelt geen belangrijke groei van de omzet in de tweede helft van het jaar. Dus zelfs als de markt stabiel blijft, zullen de marges van CMG waarschijnlijk dalen. En als de markt nog verder inzakt, lijkt CMG daar zeer gevoelig voor.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Jonathan Ford