Kok kondigt vertrek uit de politiek aan

Wim Kok trekt zich terug uit de actieve politiek. Hij treedt volgend jaar terug als minister-president en in december als leider van de PvdA. Fractievoorzitter Ad Melkert heeft zich vandaag bereid verklaard het leiderschap van de PvdA over te nemen.

Kok (62) deed zijn langverwachte aankondiging gisteravond op een persconferentie in het Amsterdamse Felix Meritis, nadat hij even tevoren het bestuur van de PvdA van zijn stap op de hoogte had gebracht. Er lagen ,,geen negatieve overwegingen'' aan ten grondslag, benadrukte hij. Zijn gezondheid is nog goed en hij zou nog jaren in zijn functies door kunnen gaan. De voornaamste overweging is die van het partijbelang, zegt Kok in een brief aan het partijbestuur. Kok acht het moment gekomen plaats te maken ,,voor een volgende generatie: met eigen accenten, een andere stijl, een nieuwe agenda, maar met dezelfde idealen''.

Kok noemde Melkert, de huidige fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, de aangewezen man om de partij te leiden. In Doorn, waar de PvdA-fractie twee dagen vergadert over het komende politieke jaar, liet Melkert vandaag weten Koks uitnodiging aan te nemen. ,,Ik ben geroerd door het vertrouwen dat Wim Kok in mij gesteld heeft'', aldus Melkert. ,,Ik ben bereid. Een sterk fundament, iedereen erbij houden, dat zijn mijn ambities voor de toekomst.''

Kok is vijftien jaar politiek leider van de PvdA geweest. Hij werd in 1989 vice-premier en in 1994 premier. Hij wil als premier aanblijven totdat na de verkiezingen volgend jaar een nieuw kabinet is gevormd. Over zijn toekomst daarna wilde Kok geen mededelingen doen, ook niet over een eventuele functie in Europees verband waarvan wordt aangenomen dat Kok die ambieert. Hij zei daarover ook op dit moment nog niets te weten.

Nooit had hij overwogen, zei Kok, om als partijleider en lijsttrekker van de PvdA aan te blijven met het geheime voornemen om na de verkiezingen alsnog de Nederlandse politiek te verlaten. ,,Tot zo'n toneelstukje zou ik niet in staat zijn'', aldus Kok.

Kok verklaarde zich bereid zijn opvolger bij te staan in de komende verkiezingscampagne, maar heeft daarover nog geen precieze afspraken gemaakt. Hij stak uitvoerig de loftrompet over zijn beoogde opvolger die hij `uitstekend' en `voortreffelijk' noemde. Desgevraagd verklaarde Kok dat gezien de conclusies van het rapport-Koning Melkerts politieke toekomst niet meer kan worden belast door de zaak van de ESF-gelden.

Voorzitter Ruud Koole van de PvdA sloot zich aan bij Koks constatering dat Melkert de best denkbare opvolger is als leider van de partij. De formele benoeming vindt plaats op een partijcongres in december. Terugkijkend op zijn politieke carrière zag Kok redenen tot `dankbaarheid en voldoening'. [Vervolg KOK EN MELKERT: pagina 3]

KOK EN MELKERT

Kok liet zich niet leiden door advies

[Vervolg van pagina 1] De PvdA, zei hij, is een `moderne, levendige partij, vol bestuurservaring én jong talent`, die bewezen heeft de regeringsverantwoordelijkheid `goed aan te kunnen'. Kok verschafte geen inzicht in de vraag of hij misschien ook overwogen heeft aan te blijven, en in hoeverre aanbevelingen van derden in zijn beslissing een rol hebben gespeeld. Gevraagd naar het moment waarop hij zelf tot de thans uitgesproken conclusies was gekomen, zei hij dat het pas definitief was nadat hij zijn handtekening onder de brief aan het partijbestuur had gezet. Kok vorig jaar aangekondigde een beslissing te zullen nemen, heeft een reeks van prominente PvdA'ers zich voor of tegen zijn aanblijven aangesproken. Kok wekte evenwel op zijn persconferentie de indruk, zich niet door adviezen te hebben laten leiden. Omdat hij nog enige maanden aanblijft als premier, wees Kok uitnodigingen om terug te blikken op de door hem geleide kabinetten af. ,,Ik geef hier geen exit-interview'', zei hij enkele malen. Kok maakte aan het begin van zijn bekendmaking af en toe een geroerde indruk.

Op zijn persconferentie in Doorn benadrukte Melkert dat Kok tijdens de campagne een zware rol zal spelen ,,om te vertellen wat acht jaar minister-president Kok hebben gebracht''. Kok had verklaard dat een rol voor hem tijdens de verkiezingscampagne passend was, omdat er verantwoording voor het beleid van de afgelopen jaren moet worden afgelegd.

Na zijn aanvaarding van het lijsttrekkerschap ontving Melkert van de fractie een boeket met 50 rode rozen, maar volgens hem lag daarin niet de opdracht besloten om 50 zetels te halen.

reacties: pagina 3

hoofdartikel: pagina 7

brief Kok: www.nrc.nl