Kapitalisten welkom in Chinese partij

Kapitalistische ondernemers binnenhalen als lid van de communistische partij, dat is de meest recente invulling van het Chinese concept van de `socialistische markteconomie'. President Jiang Zemin zei twee maanden geleden al dat hij privé-ondernemers wil toelaten tot de partij. Het Chinese persbureau Xinhua komt nu met een lijst van criteria waaraan ondernemers moeten voldoen: ,,Het moeten vaderlandslievende, gezagsgetrouwe burgers zijn die hun belasting volledig afdragen. Ze moeten het leeuwendeel van hun winst herinvesteren in hun bedrijf en hun rijkdom aanwenden ten voordele van de maatschappij.''

Niet iedereen juicht de beslissing toe. Het ideologische maandblad Zhenli de Zuiqui (Op zoek naar de Waarheid) veroordeelde deze maand de nieuwe beleidslijn scherp. Conservatieven in de partij vrezen dat rijke zakenlui met goede connecties zich op lokaal niveau gewoon inkopen in de partij. Het aanzien van het partijlidmaatschap kunnen ze dan weer aanwenden voor privé-belangen.

Het bericht van het persbureau lijkt een poging van president Jiang om de angst van de conservatieven weg te nemen. Zo meldt Xinhua dat niemand lid mag worden van de partij louter en alleen op grond van rijkdom of roem of op basis van het geld dat hij aan de partij doneert. Of de conservatieven nu ook overtuigd zijn, is de vraag. Zhenli de Zuiqiu noemde de nieuwe lijn ,,een internationaal lachertje – kapitalisten die lid worden van de communistische partij''. Het blad is inmiddels door de overheid verboden.