Israël trekt zich terug uit Beit Jalla

Het Israëlische leger heeft zich vanochtend vroeg teruggetrokken uit de Palestijnse stad Beit Jalla. De bezetting, die twee dagen heeft geduurd, is zwaar bekritiseerd door de internationale gemeenschap.

De Israëlische minister van Strategische Zaken, Dan Meridor, waarschuwde vanmorgen dat het leger Beit Jalla zal heroveren indien vanuit de Palestijnse stad opnieuw op de Jeruzalemse wijk Gilo, die er recht tegenover ligt, wordt geschoten. Minister van Defensie Ben-Eliezer zei eerder al dat Beit Jalla ,,absoluut'' opnieuw bezet zal worden als de beschietingen worden hervat. Yasser Abed Rabo, de Palestijnse minister van Voorlichting, heeft er bij Israël op aangedrongen om niet na een of twee Palestijnse schoten op Gilo het leger opnieuw op Beit Jalla af te sturen.

Vanochtend meldden Palestijnse bronnen dat het Israëlische leger enkele tientallen meters Palestijns gebied in het centrum van de stad Hebron hebben bezet.

Nabij Beit Jalla hebben Israëlische tanks en soldaten zich zo dicht mogelijk bij Palestijns gebied opgesteld om, zoals Meridor zei, indien nodig ,,er harder tegen aan te gaan dan het afgelopen etmaal het geval was''. Meridor, die tot voor kort voorzitter was van de parlementscommissie van buitenlandse zaken en defensie, is gisteren als minister van Strategische Zaken aan het kabinet van premier Sharon toegevoegd.

De terugtrekking had plaats na een mondeling bekrachtigd Israëlisch-Palestijns akkoord, dat volgens Meridor de basis zou kunnen vormen voor een algeheel staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnen.

In Jeruzalem wordt gespeculeerd dat volgende week al een eerder geplande ontmoeting tussen de Palestijnse leider Arafat en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Peres, zal plaatshebben. De Israëlische moord eerder deze week op Abu Ali Mustafa, de leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), had deze ontmoeting getorpedeerd.

Terwijl de Verenigde Staten zware druk op Arafat hebben uitgeoefend met een bestand in te stemmen, speelde Peres vannacht tijdens een spoedbijeenkomst van het uitgebreide veiligheidskabinet de hoofdrol in het Israëlische besluit tot terugtrekking. Peres werd door Sharon niet gekend in de moord op Abu Ali Mustafa en werd kennelijk ook niet geraadpleegd over de militaire inval in Beit Jalla.

Volgens radio Israël dreigde Peres vannacht zich niet meer met de zaak Beit Jalla bezig te zullen houden indien Israël het bestand dat hij met Arafat had uitgewerkt, niet zou nakomen. Gistermiddag gaf het kantoor van Peres een spoedverklaring uit waarin een principeakkoord werd aangekondigd. De indruk bestaat dat een meerderheid in het veiligheidskabinet gekant was tegen de terugtrekking. Daarom zou er niet over gestemd zijn, maar werd volstaan met een verklaring zonder nadere uitleg. Het dreigement van Peres niet meer met Arafat te telefoneren was voor Sharon doorslaggevend om zijn minister van Buitenlandse Zaken het laatste woord over de terugtocht te geven.

Overigens betwijfelen militaire deskundigen of het bestand lang van kracht zal blijven. Arafat wordt verweten sinds het uitbreken van de tweede intifada, elf maanden geleden, vier bestandsafspraken te hebben geschonden. Bovendien zou het Arafat moeilijk vallen zijn autoriteit te laten gelden over de verschillende gewapende Palestijnse facties.

    • Salomon Bouman