GVB Amsterdam: 16 miljoen winst

Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam heeft vorig jaar ruim zestien miljoen gulden winst geboekt. Dat is 113 procent meer dan in 1999. De winst is voor bijna eenderde te danken aan hogere opbrengsten uit de kerntaak, het openbaar vervoer zelf.

Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat het GVB geen verlies maakt. In 1996 was het tekort nog twaalf miljoen gulden. De rijksbijdrage is sindsdien met bijna vijftig miljoen gulden toegenomen tot 490 miljoen, en dekt nog steeds meer dan de helft van de exploitatie. Dat het GVB nu financieel toch wat gezonder is, ligt ook aan toenemende eigen opbrengsten uit de lijndiensten (krap vijftig miljoen meer in vier jaar) en vooral baten uit reclame en andere activiteiten (van 42 miljoen in 1996 tot bijna 110 miljoen in 2000).

De dienstverlening is in deze periode niet toegenomen. Het aantal trams en bussen is gelijk aan dat in 1996, het aantal passagiers is gestegen. Materieelgebrek leidt tot uitval van diensten, zij het conform de eigen norm van één procent. De punctualiteit van de buslijnen is vorig jaar door personeelsgebrek wel onder de norm gebleven. Alleen de metro/sneltram heeft meer treinen dan vier jaar geleden.

Volgens directeur Testa is het openbaar vervoer in Amsterdam veiliger geworden. Dit jaar rekent hij op vierduizend incidenten van verbale of fysieke agressie jegens conducteur of passagiers, minder dan vorige jaren. Testa vertrekt per 1 januari bij het GVB als directeur. Tegen die tijd moet de verzelfstandiging van het bedrijf haar beslag hebben gekregen.