Vermeend vecht claim Europese Commissie aan

Het kabinet gaat de terugvordering door de Europese Commissie van 448 miljoen gulden aan subsidies uit het Europees Sociaal Fonds aanvechten.

Dat heeft minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren na overleg in de ministerraad bekendgemaakt. Brussel eist het geld terug wegens onregelmatigheden in de besteding van de subsidies in de periode 1994-1996. Het kabinet voelt zich ,,gesteund'' door het maandag verschenen rapport van de commissie-Koning over de ESF-gelden, aldus Vermeend. Koning noemt de claim uit Brussel ,,zeer hoog''. Volgens Koning moet het kabinet rekening houden met een minimale terugbetaling van 71 miljoen.

CDA-leider De Hoop Scheffer acht het rapport-Koning niet voldoende om de terugvordering op een lager bedrag uit te laten komen. Het CDA wil daarom aanvullend onderzoek. Volgens De Hoop Scheffer is Melkert door het rapport niet geheel gezuiverd, gezien de harde conclusie over het falend toezicht onder zijn ministerschap.

Het kabinet erkent dat de uitvoering van de ESF-programma's tussen 1994 en 1999 ,,op alle niveaus slordig'' is geweest, zoals Koning concludeert. Bij de Arbeidsvoorziening, de dienst die de ESF-programma's uitvoerde, zijn veel administratieve gegevens verloren gegaan, die de commissie-Koning niet meer heeft kunnen achterhalen. Deze tekortkomingen leidden mede tot de hoge claim van de Europese Commissie. Volgens Koning moeten de ontbrekende gegevens niet meewegen in het bedrag dat Nederland moet terugbetalen. Het kabinet vindt het ,,belangrijk'' dat Koning geen financiële schade verwacht over de periode 1996-1999.

Vermeend zal het rapport van Koning gebruiken in de onderhandelingen in Brussel over het uiteindelijk terug te betalen bedrag. Hij laat intussen onderzoeken of de terugbetaling van minimaal 71 en maximaal 448 miljoen gulden over 1994-96 kan worden verhaald op accountants die projecten ,,achteraf ten onrechte'' hebben goedgekeurd. Evenals Melkert vindt Vermeend dat het tekortschieten van het ministerie van Sociale Zaken als toezichthouder tussen 1994 en 1999 moet worden gezien in de ,,context van de bestuurlijke cultuur'' in die jaren.

dossier esf: www.nrc.nl/dossiers