Ruime meerderheid Duitse Bondsdag achter NAVO-missie

Een ruime meerderheid van het Duitse parlement, de Bondsdag, zal vandaag instemmen met de deelname van 500 Duitse soldaten aan de NAVO-troepenmacht in Macedonië.

De ruime meerderheid betekent een overwinning voor de rood-groene coalitie van bondskanselier Gerhard Schröder. Zijn regering had wegens een dertigtal tegenstemmers in eigen gelederen steun van de oppositie nodig om aan een meerderheid in het parlement te komen. Vorige week zag het er al naar uit dat een kleine meerderheid zou worden gehaald toen de liberale oppositie (FDP) zich voor deelname uitsprak. De ruime meerderheid tekende zich gisteren af toen duidelijk werd dat ook de meeste leden van de christen-democratische oppositie (CDU/CSU) zich na lang aarzelen konden vinden in deelname aan de missie.

Wekenlang had de leiding van de christen-democratische fractie zich uitgesproken tegen de inzet van Duitse militairen in Macedonië bij de NAVO-operatie Noodzakelijke Oogst, al was de Zuid-Duitse CSU daarin stelliger dan de CDU. Onder aanvoering van CDU-partijvoorzitter Angela Merkel, CDU-fractievoorzitter Friedrich Merz en CDU-defensiespecialist en oud-minister van Defensie Volker Rühe kritiseerden de christen-democraten vooral het mandaat van de missie. Dit zou niet toereikend zijn voor een effectief optreden in Macedonië. Bovendien wilden de christen-democraten hun medewerking aan de uitzending van Duitse troepen afhankelijk maken van uitzicht op een structurele verbetering van de financiële positie van de Bundeswehr.

Maar gisteren, aan de vooravond van het debat van vandaag in de Bondsdag, haalde de leiding van de christen-democraten bakzeil. De toezegging van de regering om het budget voor de Macedonië-missie te verhogen van 135 maar 148 miljoen mark had de doorslag voor deze omslag gegeven, zei fractieleider Merz. ,,We hebben aangetoond dat een lange adem loont'', aldus CDU-partijvoorzitter Merkel, die zei opgelucht te zijn dat een ruime meerderheid van de fractie instemde met de radicale koerswending.

In commentaren wordt er vandaag op gewezen dat de opstelling van de christen-democraten, in het bijzonder van het CDU-deel, opnieuw twijfel voedt over de competentie van het leidende duo Merkel-Merz. De 13 miljoen mark extra kan in de ogen van de commentatoren niet verhullen dat de twee voorwaarden niet zijn ingewilligd die de christen-democraten aanvankelijk aan de Macedonië-missie stelden (een solider mandaat en uitzicht op structureel meer geld voor defensie). Te laat zou de fractieleiding ook hebben onderkend dat de christen-democraten met een `nee' zouden breken met de partijtraditie die trouw aan de NAVO dicteert, en dat ze zouden belanden in het kamp van de post-communistische PDS.