Macedoniërs blijven sceptisch over NAVO-missie

NAVO-secretaris-generaal George Robertson inspecteert vandaag de wapeninzamelingsmissie van de NAVO in Macedonië, waaraan gisteren voor het eerst ook Nederlandse soldaten actief meededen; hij wordt daarbij geconfronteerd met allengs groeiende Macedonische scepsis over de missie, die bedoeld is om het Albanese rebellenleger UÇK te ontwapenen.

Driehonderd Britse en honderd Nederlandse militairen openden gisteren, op de tweede dag van Operatie Noodzakelijke Oogst, een wapeninzamelingspunt in het dorp Brodec in het noordwesten van Macedonië. Brodec ligt vlakbij Šipkovica, waar het UÇK-hoofdkwartier is gevestigd. De militairen namen er van UÇK-rebellen minder wapens in ontvangst dan op de eerste dag van de missie het geval was geweest, toen vierhonderd wapens waren ingeleverd. Maar de lange rij van Albanese rebellen overhandigde niettemin meer dan tweehonderd kalasjnikovs, granaatwerpers, mortiergranaten en zelfs drie luchtdoelraketten. Anders dan op maandag, toen het UÇK een heel arsenaal in één keer overdroeg, leverden ditmaal de rebellen een voor een hun wapens in.

De NAVO voelt zich in haar tevredenheid over het verloop van de missie gesterkt door de aanhouding van tientallen UÇK-strijders tijdens pogingen illegaal de grens tussen Macedonië en Kosovo over te steken. De afgelopen dagen zijn 180 UÇK'ers onderschept toen ze naar Kosovo wilden ontkomen. Het bemoedigende van die aanhoudingen vindt de NAVO het feit dat alle onderschepte rebellen ongewapend waren en dus hun wapens in Macedonië hebben achtergelaten; dat zou betekenen dat het UÇK zijn ontwapening – afgesproken in het vredesakkoord van Ohrid – serieus neemt.

De Macedoniërs zijn daarvan echter geenszins overtuigd, en hun bezwaren worden steeds openlijker geuit. Gisteren zei de regeringswoordvoerder Milososki dat `Operatie Noodzakelijke Oogst' beter `Operatie Theatrale Oogst' of `Operatie Museumoogst' kan heten, omdat de Albanese rebellen ,,alleen museumstukken inleveren''. Die lezing werd bestreden door de woordvoerder van de NAVO-operatie in Skopje, Barry Johnson: ,,Eerlijk gezegd is de grote meerderheid van de wapens die ik heb gezien van dezelfde kwaliteit als de wapens waarover de Macedonische strijdkrachten beschikken.''

De spanningen in Macedonië zijn sinds het begin van de NAVO-missie niet afgenomen. Nabij Tetovo verhinderden gisteren Macedonische burgers de terugtrekking van het leger van een wapeninzamelingspunt door op de weg te gaan zitten. Volgens de afspraken moeten de strijdende partijen langs de frontlijn meer afstand van elkaar nemen om de wapeninzameling te vergemakkelijken. De Macedoniërs in het gebied bij Tetovo zeggen zich niet veilig te voelen als het leger terugtrekt.

Bij een school in de Albanese wijk van Skopje kwam het vannacht tot een zware ontploffing; vermoed wordt dat het om een bom ging, maar daarover bestond vanmiddag nog geen zekerheid.