Zes van de zeven Rutgershuizen moeten sluiten

Zes van de zeven Rutgershuizen, consultatiebureaus voor seksualiteit en anticonceptie, gaan dicht. Vier van de zeven huizen, die in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Arnhem, worden volgend jaar omgevormd tot `proeftuinen', waar nieuwe behandeling- en therapievormen voor seksuele problemen worden getest.

Eén Rutgershuis blijft waarschijnlijk open: de vestiging in Groningen gaat verzelfstandigd verder. Dit is vanochtend bevestigd door N. van Zon, plaatsvervangend woordvoerder van de Rutgers Nisso Groep, waar de Rutgershuizen deel van uitmaken.

Belangrijkste reden voor de sluiting is dat de bedrijfsvoering niet meer kostendekkend is. De directie van de Rutgershuizen wil de huidige clientèle, voornamelijk jonge (en veel allochtone) meisjes, overdragen aan reguliere instellingen en hulpverleners in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, RIAGG's, abortusklinieken en poliklinische afdelingen in ziekenhuizen. Jaarlijks bezoeken circa 25.000 mensen de Rutgershuizen, die in 1969 open gingen.

De directie zegt op dit moment intensief te onderhandelen met de betrokken instanties, over de voorwaarden waaronder cliënten en (een deel van het) personeel van de Rutgershuizen kunnen worden overgenomen. De huidige 120 medewerkers kunnen deels in de vier proeftuinen gaan werken, aldus Van Zon. Op 13 september maakt de directie de definitieve plannen bekend.

Het ministerie van Volksgezondheid zal ook de vier proeftuinen en het overgebleven Rutgershuis blijven financieren, met jaarlijks in totaal twee miljoen gulden. De proeftuinen gaan zich concentreren op behandeling van en onderzoek naar enkele doelgroepen; voor de komende jaren wordt gedacht aan allochtone tieners en chronisch zieken.

De Landelijke Huisartsen Vereniging betwijfelt of bezoekers van de Rutgershuizen na de sluiting naar een huisarts zullen komen. ,,De meesten gaan bewust naar een Rutgershuis om de anonimiteit. De huisarts hoort in hun ogen bij de eigen gemeenschap van bekenden'', aldus een woordvoerder.

De Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ), waar de zeven RIAGG-vestigingen deel van uitmaken, laat weten ,,slechts een klein deel'' van de cliënten op te kunnen vangen. ,,De RIAGG's zijn toegerust voor behandeling van de gecompliceerdere psychische problemen rond seksualiteit, zoals bij transseksualiteit'', aldus GGZ-manager G. van Hemert. Hij verwacht vijf- à tienduizend extra consulten, hetgeen zal leiden tot langere wachtlijsten. Op dit moment is de gemiddelde wachttijd bij een RIAGG meer dan vijf maanden.