Van Lanschot

In de kop van het artikel Jaarwinst Van Lanschot lager (in de krant van zaterdag 25 augustus, pagina 13) staat dat de halfjaarwinst van de bank Van Lanschot met ruim 14 procent is gedaald. De halfjaarwinst is echter met ruim 14 procent gestegen.