Storm voor de stilte

Wie kent er een hogere omloopsnelheid van bestuurders dan detailhandelsconcern Laurus? De overstap van het bedrijf op één winkelformule – Konmar – verandert de bestuurskamer in een duiventil. Van de tien hoogste managers van dik een jaar geleden zijn er nog twee over. De nieuwe financieel directeur van het concern hield het nog geen vier maanden uit.

Nu ligt het hoofd van de nieuwe bestuursvoorzitter Ole van der Straaten op het hakblok. Hij is door de raad van commissarissen onder curatele gesteld. De ingreep volgt op een reeks blunders bij de ingrijpende verbouwingsoperatie. Terugkerend element: bij de uitoefening van hun vak maken de kruideniers basisfouten. Het schort bij de supermarkten van Laurus aan distributie van producten, logistieke organisatie in het algemeen en prijsstelling van de artikelen. Wat is het vak van supermarktkoopman nog meer?

De van Unilever afkomstige Van der Straaten krijgt het momenteel zwaar te verduren. Onder zijn leiding wordt een nieuwe reeks fouten gemaakt. Hij komt niet uit het retailvak, dat zet hem op achterstand. Hij is echter aan boord gekomen toen Laurus al jaren misère kende.

De commissarissen zijn de afgelopen jaren de enige stabiele factor. Zij zijn het die Van der Straaten aanzochten nadat zijn voorganger Willy Angenent er niet in slaagde het bijeengeraapte Laurus tot één geheel te smeden. De combinatie van Unigro, De Boer Winkelbedrijven en Vendex Food had een valse start door als eerste bestuursvoorzitter iemand te kiezen die met één been in zijn pensioen stond en die niet over de vereiste capaciteiten beschikte. De vervroegde opvolging door Van der Straaten is gepaard gegaan met een haastklus als opdracht. Laurus heeft een grote schare franchisenemers. Die uitbaters van supermarkten zijn niet aan te sturen met oekazes vanuit het nieuwe hoofdkantoor.

President-commissaris Kees Storm, tevens topman van Aegon, zei onlangs dat Laurus hem niet veel tijd kostte. Tijdens een meerdaags verzekeraarscongres vergde het gedwongen vertrek van Laurus' winkelveteraan uit het bestuur slechts één belletje.

Storm houdt al jaren toezicht bij Laurus, evenals collega's Ververs (ex-Wolters Kluwer), Laan (zakenbankier), Hessels (ex-Vendex) en Albada Jelgersma (grootaandeelhouder). Omdat Van der Straaten faalt zoeken de toezichthouders een nieuwe commissaris om de verbouwing beter te begeleiden. Niets illustreert beter het fundamentele gebrek aan betrokkenheid en expertise binnen de huidige raad van commissarissen. Met dat euvel worstelt Laurus al veel langer dan met de misstappen van een nieuwe bestuursvoorzitter.

    • Jeroen Wester