Poolse arbeiders op Nederlandse viskotters

Niet alleen de tuinbouw in Nederland, ook de visserijsector doet een beroep op Poolse arbeiders om haar kotters te bemannen. Oorzaak is een schreeuwend tekort aan Nederlandse matrozen. Inmiddels werken ongeveer twintig Polen op Nederlandse schepen: vier weken op en vier weken af.

Dit stellen visserijorganisaties en -verenigingen in Stellendam en Urk. Volgens de Nederlandse vertegenwoordiger K. Weij van het Poolse bemiddelingsbureau E.C.A. zal de vraag naar buitenlandse opvarenden de komende jaren sterk groeien, ,,omdat er simpelweg een dringende behoefte is aan mankracht''. ,,De Nederlandse vissers hebben de afgelopen tijd meer en meer hun inkomsten zien slinken en komen daarom niet meer opdagen'', aldus Weij.

Het tekort aan bemanning is een probleem dat door heel Nederland speelt, weet secretaris G. Meun van de Federatie van Visserijverenigingen. ,,Het heeft alles te maken met de inkomstenontwikkelingen voor de mensen op zee en aan de wal. De inkomstenverschillen zijn niet meer zo groot als vroeger. Daarom keren vissers na een paar jaar al weer de zee de rug toe. Met die tendens hebben we nu te maken'', aldus Meun. Hoe lang dat zal duren, durft hij niet te zeggen.

Het bedrijf waar Weij voor werkt, zoekt niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Schotland en Spanje een passend schip voor Poolse vissers. ,,Na veel aanloopproblemen in Nederland – de papierwinkel wilde niet lopen – hebben wij er nu ongeveer 19 op de Nederlandse vissersvloot zitten: in Stellendam, Den Helder, Den Oever, Urk, Harlingen en Zoutkamp.'' Een Pool werkt voor gemiddeld 60.000 gulden per jaar op een Nederlandse visserskotter.

Bestuurslid A. Tanis van de visserijorganisatie Ons Belang in Stellendam heeft inmiddels ook het initiatief genomen tot een oriënterend gesprek met een bemiddelaar van Poolse arbeiders. De vloot telt zo'n 55 kotters.