Kamer steunt oordeel Koning

De Tweede Kamer stuurt vooralsnog niet aan op een parlementair onderzoek naar de problemen rond de besteding van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat blijkt uit de eerste reacties op het gisteren verschenen rapport van de commissie-Koning.

Koning concludeerde dat met de ESF-subsidies tussen 1994 en 1999 op alle niveaus `slordig' is omgegaan, het aan goed toezicht door het ministerie van Sociale Zaken heeft ontbroken en dat geen sprake was van grootschalige fraude. Wegens onregelmatigheden vordert Brussel 448 miljoen gulden aan ESF-geld terug van Nederland.

PvdA-fractieleider Melkert, minister van Sociale Zaken tussen 1994 en 1998, zei gistermiddag dat hij zich van alle blaam in de ESF-kwestie gezuiverd voelt. ,,Een aantal suggestieve berichten'' van de afgelopen weken hadden volgens hem zijn integriteit in twijfel getrokken. ,,Met het rapport van de heer Koning is dat rechtgezet'', aldus Melkert.

De conclusie van Koning dat er te weinig is gedaan om de vanaf 1994 bekende problemen met ESF aan te pakken, onderschreef Melkert niet. ,,Terugkijkend zie ik een voortdurende inspanning van mijzelf en ook van mijn opvolgers (PvdA'ers De Vries en Vermeend, red.) om een weerbarstige opgave tot een betere uitkomst te brengen.'' VVD, D66 en CDA wachten de kabinetsreactie af voordat zij definitief beslissen over nadere stappen, maar deze partijen spreken van een goed en uitvoerig rapport. De PvdA is al tevredengesteld en acht nader onderzoek onnodig. Het rapport van Koning biedt volgens het Kamerlid Bussemaker (PvdA) voldoende basis voor het trekken van bestuurlijke conclusies. De partij onderschrijft de mededeling van Koning dat nader onderzoek geen extra informatie zal opleveren.

D66 noemt het ,,zorgelijk'' dat het ministerie geen greep heeft gekregen op een goede besteding en uitvoering van de subsidies. Het CDA zegt ,,geschrokken'' te zijn dat Koning heeft ontdekt dat zoveel informatie ontbreekt door een gebrekkige administratie. SP wil wel een parlementair onderzoek, GroenLinks sluit dat ,,zeker niet uit''.

Een parlementair onderzoek naar de besteding van de ESF-gelden zou de aandacht nog maanden vestigen op de verantwoordelijkheid van Melkert, beoogd opvolger van partijleider Kok, als minister in het eerste paarse kabinet. De Europese Commissie wil nog niet op het rapport van Koning reageren. [Vervolg REACTIES: pagina 3]

REACTIES

Brussel: bedrag boete kan nog veranderen

[Vervolg van pagina 1] Commissievoorzitter Koning vindt dit bedrag te hoog. Hij gaat uit van 71 miljoen gulden. Nederland moet formeel voor 20 september op de claim reageren. Voor die tijd wil de Europese Commissie niet officieel reageren. Een Brusselse ambtenaar laat wel doorschemeren ,,het bedrag nog kan veranderen''.

In reactie zeggen de vakbonden FNV en CNV ook lering uit het rapport te moeten trekken. Zij zaten in de periode 1994-1999 in het bestuur van Arbeidsvoorziening en waren daarmee verantwoordelijk voor het door Koning als gebrekkig aangemerkte `interne toezicht'. ,,Koning heeft heel helder gemaakt dat het aan het interne toezicht heeft geschort. Dat mogen wij ons aantrekken'', zegt CNV-voorzitter D. Terpstra. FNV-bestuurder A. Jongerius reageerde in gelijke bewoordingen.

Koning concludeert dat er geen bewijs is gevonden dat ESF-geld is gebruikt om bezuinigingen bij Arbeidsvoorziening op te vangen. Vier vertegenwoordigers van de bonden verklaarden deze zomer dat Melkert eind 1994 hen ESF-geld had geboden als compensatie voor de bezuinigingen. Melkert ontkende dit gisteren. Terpstra blijft erbij dat dit wel is gebeurd.

hoofdartikel: pagina 7

rapport www.nrc.nl/doc