Grijp hoogleraar liedcultuur

Louis Peter Grijp is benoemd in de deeltijdfunctie van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht `Nederlandse liedcultuur in heden en verleden'. Grijp, die in 1991 promoveerde op Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw, is verbonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam, dat zijn hoogleraarschap bekostigt.