Bush stevent op tekort af

De Amerikaanse overheid kan dit jaar alleen een begrotingstekort afwenden door een beroep te doen op het overschot bij de sociale fondsen. Dit stelt het Congressional Budget Office (CBO), de onpartijdige begrotingsdenktank van het Congres, in een gisteren uitgebracht rapport.

Dat betekent dat president Bush mogelijk al in zijn eerste jaar te maken krijgt met een tekort op de begroting, nadat onder zijn voorganger Clinton een overschot was opgebouwd.

Volgens het CBO ontvangt de federale overheid dit jaar 153 miljard dollar méér dan zij uitgeeft, maar als daar het overschot bij de sociale fondsen niet bij wordt meegeteld is er een feitelijk tekort van 9 miljard dollar. De regering-Bush heeft eerder juist de harde toezegging gedaan niet aan de sociale fondsen te zullen komen.

De verslechtering van de Amerikaanse overheidsfinanciën wordt door het CBO voor het grootste deel op het conto geschreven van de omvangrijke belastingverlaging die de regering-Bush dit jaar doorvoert. Ook de minder dan verwachte economische groei speelt een rol.

Vorige week ging het Witte Huis in een eigen schatting voor 2001 nog uit van een klein overschot van 2 miljard dollar. De nieuwe raming van het CBO zal de tegenstellingen tussen Bush' Republikeinse partij en de Democraten aanwakkeren aan de vooravond van de begrotingsbesprekingen voor het nieuwe fiscale jaar, die volgende maand worden gehouden. De Republikeinen verdedigen de belastingverlaging, die over 10 jaar 1.350 miljard dollar bedraagt, met het argument dat de vertragende economie juist nu een bestedingsimpuls nodig heeft. Voor de Democraten zijn de sociale fondsen onaantastbaar. Volgens een opinie-onderzoek van CNN geeft eenderde van de Amerikanen Bush de schuld van de verslechterende begroting.

De Amerikaanse situatie is vergelijkbaar met de Nederlandse: volgens de meest recente opgave van het ministerie van Financiën bedroeg het begrotingsoverschot van de Nederlandse overheid in juni op twaalfmaandsbasis 10,6 miljard gulden. Als daar het lopende overschot van lokale overheden (2 miljard) en de sociale fondsen (9,9 miljard) niet bij worden meeregerekend, heeft de centrale overheid een tekort van 1,3 miljard gulden.