Bush steunt studie 64 stamcellijnen

De Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) hebben gisteren een lijst vrijgegeven van 64 embryonale stamcel-lijnen die gebruikt mogen worden bij onderzoek dat door de Amerikaanse overheid wordt gesubsidieerd.

Ruim twee weken geleden kondigde de Amerikaanse president Bush aan dat hij het stamcelonderzoek met materiaal afkomstig van embryo's aan banden zou leggen. Bush besloot dat uitsluitend een zestigtal reeds bestaande embryonale stamcel-lijnen voor onderzoek mogen worden gebruikt. Stamcelonderzoek, waarbij nieuwe embryo's gecreëerd worden of waarbij overgebleven embryo's van reageerbuisbevruchtingen gebruikt worden om nieuwe stamcellijnen uit te halen, kan niet langer rekenen op overheidssteun.

De Amerikaanse president kwam daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de bezwaren van de anti-abortusbeweging die vindt dat er geen experimenten met menselijke embryo's mogen worden gedaan. Volgens Bush kan het onderzoek aan bestaande embryonale stamcel-lijnen doorgaan, ,,omdat de embryo's die daarvoor nodig waren toch al dood zijn''. Overigens gelden deze restricties niet voor privaat gefinancierd onderzoek in de VS.

Aanvankelijk dachten onderzoekers dat er in de wereld geen zestig embryonale stamcel-lijnen zouden bestaan. De American Association for the Advancement of Sciences riep vorige week op om de lijst vrij te geven. Daar heeft de onderzoeksorganisatie van de overheid (NIH) nu gehoor aan gegeven. Er blijken 64 `genetisch diverse' embryo's te zijn die zich bevinden in tien laboratoria in Amerika, India, Zweden, Australië en Israël.

Amerikaanse wetenschappers betwijfelen of de stamcellijnen van voldoende kwaliteit zijn en vragen zich af of ze voldoende genetische verscheidenheid hebben om aan hun onderzoekseisen tegemoet te komen.

Embryonale stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot elk van de ongeveer 260 celtypen in het menselijk lichaam. Onderzoekers hopen dat zij hiermee vervangende weefsels en cellen kunnen maken, die kunnen worden gebruikt als geneeskundige therapie voor bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, Alzheimer, hart- en vaatziekten, kanker en suikerziekte.