Antiracisme

In NRC Handelsblad van 11 augustus staat dat het voorbereidend overleg in Genève voor de VN-Wereld Conferentie tegen Racisme is vastgelopen op onder meer de wens van de Arabische landen in de slotverklaring een verwijzing op te nemen naar de moeilijke situatie van het Palestijnse volk.

U voegt daaraan toe dat dat een impliciete veroordeling van Israël zou betekenen.

Ik heb als lid van de Nederlandse NGO-delegatie naar Durban een groot deel van het voorbereidend overleg in Genève bijgewoond en weet dat het Israël, de VS en Europa niet alleen om `een verwijzing' gaat. Dat is een te rooskleurige beschrijving. Deze landen keren zich tegen het streven van de Arabische staten het zionisme als racisme veroordeeld te krijgen, de holocaust te marginaliseren en Israël voor alles en nog wat in de beklaagdenbank te zetten. Ik geef één voorbeeld van een tekstvoorstel: ,,De Wereldconferentie erkent met grote zorg de toename van racistische praktijken van zionisme, antisemitisme in diverse delen van de wereld, evenals de opkomst van racistische en gewelddadige bewegingen gebaseerd op racisme en discriminatie, in het bijzonder de zionistische beweging die is gebaseerd op raciale superioriteit''.

Hier is slechts één conclusie mogelijk. De Arabische landen misbruiken een antiracismebijeenkomst om hun politieke doelen na te streven. De strijd tussen Israël en de Palestijnen, hoe afschuwelijk ook, hoort echter op deze conferentie niet thuis, maar in een nieuw Camp David.

    • Adj.Directeur Cidi
    • Drs. Hadassa Hirschfeld