Verzekeraars laken klantenactie ABP

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat ABP Verzekeringen in strijd met de wet verplicht verzekerden heeft benaderd voor aanvullende pensioenregelingen. Het verbond heeft de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gevraagd een onderzoek in te stellen, aldus een woordvoerder. Verzekeraars Aegon en Legal & General hebben ook een klacht ingediend. Het is pensioenfondsen verboden om hun adressenbestand van verplicht verzekerden te gebruiken om nieuwe producten aan te prijzen.