Partij van Hongaren stapt nog niet uit Slowaakse coalitie

De partij van de Hongaarse minderheid in Slowakije, de SMK, heeft de regerende coalitieregering van premier Mikuláš Dzurinda een maand de tijd gegeven om te voldoen aan haar eisen ten aanzien van decentralisatie en lokaal zelfbestuur, zal de SMK de regerende coalitie verlaten.

DE SMK (Partij van de Hongaarse Coalitie) dreigde aanvankelijk al zaterdag uit de coalitie te stappen, uit protest tegen het feit dat in Slowakije een territoriale herindeling tot stand is gebracht, waarbij de eisen van de Hongaarse minderheid zijn genegeerd. Het dreigement leidde afgelopen week tot ongeruste geluiden uit Brussel. Als de SMK uit de Slowaakse regering stapt, verliest die haar parlementaire meerderheid, hetgeen tot politieke instabiliteit en vertragingen in het hervormingsproces zou leiden.

Mede met het oog op die ongerustheid besloot het SMK-congres zaterdag met 82 van de 90 stemmen de regering nog een maand uitstel te geven. Op uiterlijk 30 september moet de regering – zo eist de SMK – versneld werk hebben gemaakt met een decentralisatieplan waartoe al vorig jaar door de ministerraad is besloten. Er moet op 30 september sprake zijn van een overdracht van competenties aan lokale overheden en er moet ook geld ter beschikking van die lokale overheden zijn gesteld. Gebeurt dat niet, dan zal de SMK alsnog uit de coalitieregering stappen.

De SMK zag zich zaterdag geconfronteerd met oproepen per direct uit de regering te stappen: tien van de achttien regionale afdelingen van de partij van de Hongaarse minderheid eisen een onvoorwaardelijk uittreden uit de regering; vijf anderen eisen dat de SMK de regering harde voorwaarden stelt. SMK-leider Béla Bugar maakte zaterdag duidelijk dat de maand uitstel een ,,laatste kans'' voor de regering is.

Tot ergernis van de SMK aanvaardde het Slowaakse parlement op 4 augustus een wetsvoorstel van de nationalistische oppositiepartij van ex-premier Vladimír Meciar. Het werd aangenomen dankzij de stemmen van een aantal leden van twee van de vier regeringspartijen. Het wetsvoorstel voorziet in de opdeling van het land in acht bestuurlijke eenheden, in plaats van de twaalf die de SMK wenst en waarover binnen de regeringscoalitie ook al een akkoord was gesloten.

Het bezwaar van de SMK geldt het feit dat de Hongaarse minderheid nu in geen enkele van de acht regio's een minderheid van twintig procent van de bevolking haalt; dat percentage (cruciaal voor het realiseren van officiële tweetaligheid) zou ze wel hebben gehaald als de plannen van de regering voor een indeling in twaalf regio's waren aangenomen.