Meningokokken 2

In het hoofdartikel `Voor vaccinatie' wordt gesuggereerd dat alle 60 doden te voorkomen zouden zijn: dat is niet waar omdat tegen de meest voorkomende stam, zoals bekend groep B, momenteel geen vaccin bestaat. Het aantal te voorkomen doden zou zelfs met de huidige stijgende trend in voorkómen van infecties met groep-C meningokokken de komende jaren uitkomen op 20 per jaar. Momenteel ligt dat nog aanzienlijk lager (ongeveer op de helft). Omdat er ook mensen boven de 18 overlijden zijn zelfs niet al deze doden te voorkomen met introductie van vaccinatie, in ieder geval niet op de korte termijn.

Het jaarlijks vaccineren van 200.000 kinderen kost geen 1,5 miljoen gulden per jaar (7,50 gulden per gevaccineerd kind) maar een veelvoud daarvan. Het vaccin moet bij introductie onder het eerste levensjaar, drie keer worden toegediend. Ik ga dan ook uit van 15 miljoen, en dat lijkt me nog aan de krappe kant gezien de huidige kosten van het vaccin en de toedieningskosten. Per gered leven is dat rekeninghoudend met het toenemende voorkomen van de bacterie 15 miljoen gedeeld door 20 = 750.000 gulden per gered leven. Waarschijnlijk komt het ruim boven het miljoen uit, en dat is iets heel anders dan 30.000 gulden.

    • Ggd Zuid-Holland Zuid
    • Arts Infectieziekten
    • Hans van den Kerkhof