Meningokokken 1

Uw hoofdredactioneel commentaar van 23 augustus, onder de kop `Voor vaccinatie' behoeft dringend correctie. Uw bewering dat het eventueel pas in 2002 beginnen met algemene vaccinatie tegen de meningokok C ,,zeker 40 kinderen het leven heeft gekost'' is onjuist en daarmee volstrekt onverantwoord.

Verder is het zeker niet zo dat minister en Inspectie voor de Gezondheidszorg stoïcijns het advies van de Gezondheidsraad afwachten. Wij hebben ons juist zeer intensief met de recente gebeurtenissen bemoeid. Een week nadat het nieuwe vaccin tegen type C officieel geregistreerd was heb ik ervoor gezorgd dat het gebruikt kon worden.

In Nederland sterven helaas ieder jaar circa 60 kinderen en volwassenen aan een vorm van meningokokken ziekte. De ziekte is, mits men er tijdig bij is, goed te behandelen met antibiotica, maar soms is het verloop zó dramatisch dat er geen redden meer aan is.

Deze 60 sterfgevallen per jaar betreffen voor het grootste deel infectie met type B. Tegen dit type is géén vaccin beschikbaar. In 12 gevallen, waarvan 8 kinderen, gaat het om type C, waartegen wél sinds kort een vaccin in Nederland is geregistreerd.

Het aantal van 40 kinderen dat u noemt is dus misleidend.

De vraag of wij in het licht van het aantal infecties met type C algemene vaccinatie tegen type C in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) moeten invoeren, wordt voor mij niet bepaald door de kosten, maar door inhoudelijke aspecten. Voor opname in het RVP bestaan nog meer mogelijke kandidaten zoals Hepatitis B en Pneumokokken. Er zijn grenzen aan de hoeveelheid vaccins die je een baby kunt toedienen. En dan heb ik het nog niet over mogelijke bijwerkingen. Het uitbreiden van het RVP vergt dan ook een zorgvuldige afweging gebaseerd op goed gefundeerde wetenschappelijke gegevens.

Dat proces zal ik zo snel mogelijk afronden. Intussen zouden publicaties over dit onderwerp gebaseerd moeten zijn op feiten.

    • Minister van Volksgezondheid
    • Dr. E. Borst-Eilers