Laurus verliest door nieuwe Konmar

Het supermarktconcern Laurus lijdt groot verlies door de omschakeling van zijn winkels naar de nieuwe Konmarformule. De raad van commissarissen heeft daarom afgelopen weekeinde besloten om bestuursvoorzitter Ole van der Straaten onder curatele te stellen.

De raad zoekt iemand naast Van der Straaten die de taak van gedelegeerd commissaris krijgt in de Laurus-directie. Tot die tijd neemt commissaris Meindert Ververs, oud-bestuurder van uitgever Wolters Kluwer, die taak waar.

Laurus heeft gewaarschuwd dat het de beloofde winst van 165 miljoen gulden voor dit jaar niet zal halen en dat er over het eerste halfjaar een verlies is gemaakt. De ombouwoperatie naar nieuwe Konmars is voorlopig stopgezet. Beleggers reageerden teleurgesteld. Aan het einde van de ochtend was de koers van het aandeel 13 procent gedaald en was daarmee terug op het niveau van 1995.

De ombouw van zes winkelformules van Laurus naar één nieuwe supermarkt heeft te weinig nieuwe klanten getrokken. De afgelopen maanden boekten de nieuwe Konmarwinkels geen 20 procent extra omzet, zoals door de directie was verwacht, maar juist minder omzet.

Belangrijkste oorzaak voor de tegenvallende klandizie van de Konmars zijn de hoge winkelprijzen. Voormalige klanten van onder meer Groenwoudt- en Edah-winkels betalen na de ombouw tot Konmar enkele procenten meer voor hun boodschappen. Bovendien vertonen Konmars vaak lege schappen, omdat het nieuwe distributiesysteem slecht functioneert.

Dit laatste is volgens Laurus de voornaamste reden de ombouw ,,enige maanden stil te zetten'', aldus een woordvoerder. In die periode wordt de logistiek verbeterd. Nu functioneren zes oude distributiesystemen naast elkaar, waardoor de aanvoer van winkels gebrekkig verloopt en de beoogde kostenbesparing uitblijft. ,,Hierin hebben we ons duidelijk verslikt'', zegt de woordvoerder van Laurus.

Volgens hem zal Laurus volgende week geen nieuwe strategie aankondigen. ,,We gaan na de onderbreking door met de ombouw.'' [Vervolg KONMAR: pagina 9]

KONMAR

Laurus komt nu krap bij kas te zitten

[Vervolg van pagina 1] De woordvoerder van Laurus wijst op een rapport dat adviesbureau Bain & Company in opdracht van directie en raad van commissarissen schreef. Daarin wordt de strategie geprezen, maar de uitvoering bekritiseerd.

Sinds half mei zijn 121 winkels van de beoogde achthonderd omgebouwd tot Konmar. Vorige maand verlaagde Konmar de prijzen met ongeveer 3 procent, waarna klanten deels terugkwamen. De omzet van een gemiddelde Konmar zit ruwweg 5 procent onder die van hun oude formules, bevestigt Laurus.

Door de tegenvaller komt Laurus krap bij kas te zitten. De operatie-Konmar, die 600 à 700 miljoen gulden kost, zou voor het grootste deel gefinancierd worden uit de voorspelde extra cash flow van nieuwe Konmars. Laurus ontkent dat dit een reden is om de ombouwoperatie stil te zetten. ,,Onze 650 andere winkels, vooral Super de Boer en Edah, draaien goed'', aldus de zegsman. Laurus maakte zaterdag ook bekend dat zijn Spaanse winkels nog steeds verlies lijden. Vorige maand vertelde topman Van der Straaten nog dat de problemen waren opgelost.

Laurus komt volgende week dinsdag met zijn halfjaarcijfers en zal dan meer details geven over de financiële problemen.