High Tech generaal

Space. Dat woord kwam eruit als een bevrijding, als een vondst, toen president Bush vrijdag zijn nieuwe hoogste militair aanwees. De volgende voorzitter van de verenigde chefs van staven moet Amerika's defensie de ruimte in tillen, en daarmee nogal wat landmachtcollega's de vaste grond onder de voeten ontnemen.

Generaal Richard (Dick) B. Myers was, in de woorden van een collega, tot voor kort commandant van de nationale ruimtestrijdkrachten. In diverse topfuncties op het Pentagon uitte hij zijn overtuiging dat de VS hun superioriteit in en via de ruimte moeten bevestigen. Kosovo was in zijn ogen een goed voorbeeld van een oorlog die uit de ruimte was gewonnen, met minimale risico's voor geallieerde levens.

Myers heeft zich vanaf zijn college-jaren ontwikkeld tot een luchtmachtman met hoog-technologische belangstelling. Het eerste is verrassender dan het tweede: als kind was hij ooggetuige van een vliegtuigcrash. De zoon van een ijzerhandelaar overwon zijn vliegangst en werd piloot in Vietnam, waar hij meer dan 600 uur oorlogsvluchten uitvoerde. Nog een reden waarom president Bush hem misschien bewondert: hij hield het zelf bij de reserve-piloten-opleiding en meed de oorlog.

Terug in eigen land steeg Myers gestaag binnen het militaire apparaat. Hij haalde in 1977 zijn Masters of Business Administration-graad. Twee latere posten blijken achteraf gezien cruciaal voor het bereiken van zijn huidige toppositie. Van 1993 tot 1996 was hij bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Japan. Aansluitend leidde hij de luchtmacht in het gebied van de Stille Zuidzee. Daarmee werd hij kenner van de militaire ambities van landen als China en Noord-Korea – landen waar de huidige VS-regering hoge defensie-prioriteit aan toekent.

En ook zijn laatste functie in Washington, als vice-voorzitter van het comité van chefs van staven, bracht hem op het goede moment op de goede plaats, als naaste adviseur van onderminister Paul Wolfowitz, die werkt aan het zogenaamde Vierjaarlijkse Defensie Plan. Zowel het Congres als enkele hoge militairen zijn gepikeerd over de ingrijpende herziening van de Amerikaanse defensie waar huns inziens toe dreigt te worden besloten zonder dat met hen voldoende is overlegd. De taak dat allemaal in goede banen te leiden valt toe aan Myers. Het vertrouwen dat president Bush in hem heeft, zal hem helpen de soms wat gedateerd geachte minister Rumsfeld uit de nesten te helpen.

Een minstens zo groot probleem voor Myers wordt het zijn geliefde ruimte-defensie effectief te maken. Vandaag bericht The New York Times dat deskundigen erkennen dat de nu ontwikkelde apparatuur nog lang niet in staat is de grillig naar beneden vallende raketten van `wilde staten' als Noord-Korea, Irak en Iran, te onderscheiden van afleidingsraketjes en andere ruimtevervuiling. Er is werk aan de winkel voor de high tech-commandant.

    • Marc Chavannes