`Hattem is niet gehoord over Hanzelijn'

Hattem is als enige gemeente niet blij met het gekozen tracé voor de nieuwe Hanzelijn.

Het klopt, zegt Ans Braakenburg van de milieugroep Hattem, dat het gekozen tracé voor de Hanzelijn het meest milieuvriendelijk is. ,,Maar dat geldt alleen als je Hattem buiten beschouwing laat. En dat is helaas ook gebeurd.'' Staand op een viaduct over de snelweg A28 tekenen haar vingers aan de horizon het beoogde traject van de Hanzelijn. De spoorlijn volgt vanaf Kampen de N50, passeert via een brug het verkeersknooppunt Hattemerbroek en de Zuiderzeestraatweg om ter hoogte van het industrieterrein in Hattem aansluiting te vinden op de bestaande Veluwespoorlijn. Via een 17 meter hoge brug over de IJssel loopt de Hanzelijn verder richting Zwolle.

De wirwar van spoorwegen, snelwegen, bruggen en dijken is in de ogen van Hattem een Gordiaanse knoop. Milieubeschermer Braakenburg wijst naar de contouren van de Veluwezoom en het beschermd stadsgezicht van Hattem. De voormalige vestingstad ligt enkele meters hoger dan de rest van de omgeving op een zandrug, maar door de Hanzelijn zullen de huizen, de karakteristieke molen en de toren van de St. Andreaskerk grotendeels aan het zicht worden onttrokken. Dat minister Netelenbos (Verkeer) aan de bezwaren van Hattem denkt tegemoet te kunnen komen door de Hanzelijn deels verdiept aan te leggen, heeft volgens Braakenburg weinig zin. ,,Je krijgt dan, omdat de lijn toch weer snel de hoogte in moet, een soort achtbaan.''

Hattem heeft altijd gepleit voor het tracé waarbij de Hanzelijn het bestaande spoor Kampen-Zwolle zou volgen. Nu de lijn toch over Hattemer grondgebied komt, gaat de gemeente bij de Tweede Kamer lobbyen om bovenop de aanlegkosten van 1,8 miljard gulden nog 250 miljoen uit te trekken voor de aanleg van een tunnel onder de IJssel. ,,Verdieping van de Hanzelijn zonder tunnel is cosmetica. Daar hebben we niet zoveel aan'', zegt burgemeester C. Abbenhües. Als de spoortunnel er niet komt, maakt Den Haag zich volgens haar schuldig aan willekeur van beleid. ,,Voor de ganzen en scheepvaart wordt onder het Drontermeer wel een tunnel aangelegd. Onze uiterwaarden zijn ook van grote natuurschappelijke waarde.''

In de uiterwaarden aan de Hattemer kant van de IJssel broeden verhoudingsgewijs veel grutto's en tureluurs. Het steekt Hattem dat bij de berekening van de milieueffecten van de Hanzelijn alleen is gekeken naar de grutto's in de Zwolse uiterwaarden.

De bezwaren van Hattem vonden tot dusver in Den Haag geen gehoor. Een `zwartboek' is door de Tweede-Kamercommissie voor Verkeer terzijde gelegd, evenals een uitnodiging van de milieugroep om in Hattem een kijkje te komen nemen. Braakenburg: ,,Er is zogenaamd goed geluisterd naar de belangen van de regio. Als ik dat hoor, word ik hels. Naar Hattem is in elk geval niet geluisterd.''