`Geld Foster Parents slechts voor de helft goed besteed'

Slechts vijftig procent van het geld dat beschikbaar was voor hulpprojecten van Foster Parents Plan (FPP) in Haïti, bereikte daadwerkelijk de kinderen voor wie dat bestemd was.

Dit concludeert een commissie onder leiding van oud-minister M.de Boer, die een onderzoek heeft ingesteld naar de besteding van de FPP-gelden in de Haïtiaanse sloppenwijk Cité Soleil. Het rapport van de commissie is vanmiddag officieel gepresenteerd. Het onderzoek werd eind vorig jaar ingesteld na talrijke klachten, onder meer van Haïtianen dat het geld niet goed was besteed en soms was verspild aan oneigenlijke doelen.

De commissie-De Boer concludeert dat er geen sprake is geweest van fraude bij de projecten, die overigens inmiddels grotendeels zijn gestopt. Maar ze stelt wel dat FPP de Nederlandse donateurs ten onrechte heeft voorgespiegeld dat 87 cent van het gegeven geld direct aan de kinderen ten goede kwam.

Ook stelde FPP tegenover de donateurs ten onrechte dat de projecten waren afgerond. In werkelijkheid koesterde FPP vooral zorgen over de doelmatigheid van de eigen projecten, zo stelt de commissie, en was de organisatie bezorgd over het toenemende geweld in de wijk.

Volgens de commissie-De Boer gaat 13 tot 14 cent van elke gegeven gulden op aan de fondsenwerving en het Nederlandse kantoor. Op het internationale hoofdkwartier gaat er nog eens 11 cent af en de faciliterende activiteiten in de ontwikkelingslanden kosten 15 cent. De correspondentie met de Foster-ouders in Nederland kost nog eens een dubbeltje. Zo blijft er 50 cent over.

Foster Parents Plan kwam al met een reactie voordat het rapport werd gepresenteerd. De organisatie stelde dat dit alle beschuldigingen en aantijgingen tegen haar weerlegde. De organisatie verklaarde tevens ,,trots'' te zijn op de vele projecten die in Cité Soleil zijn gerealiseerd. Ze ging echter niet in op de kritiek die de commissie in haar rapport uit.

De commissie-De Boer wijst er aan het slot van haar rapport op dat de zeer persoonlijke benadering van FPP een aantal belangrijke voordelen biedt. Zo raken hierdoor mensen in zowel ontwikkelingslanden als in Nederland rechtstreeks betrokken bij de hulp. Er staat echter tegenover dat deze vorm van hulp ook erg duur is en kan leiden tot een zekere afhankelijkheid van de kinderen en gezinnen van de hulp. Bovendien kan het het lokale evenwicht tussen verschillende arme groepen en zelfs binnen gezinnen verstoren. De commissie drukt FPP op het hart zich hiervan bewust te blijven.

achtergrondpagina 3