Europese fondsen zijn slordig besteed

De besteding van subsidies uit het Europese Sociaal Fonds is tussen 1994 en 1999 op alle niveaus ,,slordig'' geweest. Veel van de tekortkomingen in de organisatie waren in 1994 al bekend.

Dat concludeert de commissie-Koning in haar rapport over de besteding van de Europese subsidies in de periode 1994-1999. Koning presenteerde zijn bevindingen vanmorgen. De commissie deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

De terugvordering van 448 miljoen gulden van de Europese Commissie wegens het misbruik van ESF-gelden tussen 1994 en 1996 is volgens Koning niettemin aan de ,,hoge kant''. ,,De financiële schade zal lager uitvallen'', zei Koning, die rekening houdt met een bedrag van ruim 70 miljoen gulden. Koning signaleerde dat ,,Brussel bereid is enige tolerantie te tonen''.

Volgens Koning is een volledige reconstructie ,,niet meer mogelijk vanwege de gebrekkige kwaliteit van de beschikbare informatie.'' Hij acht het ,,onwaarschijnlijk dat aanvullend onderzoek tot een andere conclusie zal leiden''.

Grote vraag is in hoeverre de Tweede Kamer toenmalig minister van Sociale Zaken Melkert verantwoordelijk zal willen houden voor de problemen. Melkert is beoogd opvolger van PvdA-leider Kok. In een reactie verwelkomde Melkert vanmiddag de conclusies van de commissie-Koning. Zelf, zei hij, had hij zich als minister steeds ingezet voor meer effectieve overheidscontrole op de ESF-gelden. Hij acht zich, als potentieel opvolger van PvdA-leider Kok, niet politiek beschadigd door de zaak. ,,De feiten spreken voor zich, dus daardoor kan ik niet beschadigd worden''. Koning noemt in zijn rapport geen schuldigen.

Koning concludeert dat van ,,omvangrijke fraude'' met de sociale gelden niets is gebleken. ,,De intentie is goed geweest'' aldus Koning. Koning zei dat er op dit moment tien zaken door justitie worden onderzocht. Het openbaar ministerie is in één zaak overgegaan tot vervolging.

Koning noemt het ,,onbegrijpelijk'' dat er na 1994 ,,zo weinig is geleerd'' van eerdere problemen met de belangrijkste uitvoerder van de sociale gelden, de Arbeidsvoorziening. Het kabinet hield te weinig rekening met Brussel. De `partijenovereenkomst' die minister Melkert eind 1994 met de vakbonden en werkgevers sloot, heeft er volgens Koning niet toe geleid dat bezuinigingen op Arbeidsvoorziening zijn gedekt met ESF-geld. Vier vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers zeiden deze zomer in deze krant dat dit is gebeurd. Tegenover Koning hebben zij dit ook gezegd, maar hij onderschrijft hun lezing niet.

RAPPORT: www. nrc.nl/doc