Architectuurprijs voor Rijnboutt

Architect en oud-rijksbouwmeester Kees Rijnboutt krijgt 6 oktober de architectuurprijs van de Bond van Nederlandse Architecten, de BNA-kubus 2001. Met deze prijs wil de BNA bijzondere waardering tonen voor de wijze waarop Rijnboutt inhoud geeft aan de steeds belangrijker wordende rol van de architectonische en stedenbouwkundige regisseur. De jury looft Rijnboutt omdat hij met zijn inzet en bekwaamheid een antwoord heeft gegeven op de nieuwe omstandigheden waaronder architecten en stedenbouwers hun beroep moeten uitoefenen. ,,Verstedelijking- en herinrichtingsopgaven van een steeds grotere omvang worden gerealiseerd in een complex stelsel van samenwerkingsverbanden. Om die ingewikkelde en langdurige processen tot en goed einde te brengen is een regisseur onmisbaar en Kees Rijnboutt heeft dit als geen ander in zijn vingers'', aldus de jury.

Rijnboutt is als architect en directeur verbonden aan de `architectengroep rijnboutt ruijssenaars hendriks van gameren mastenbroek bv'. Sinds 1992 coördineert hij het stedebouwkundig en architectonisch werk aan het stadshart van Amstelveen. Hij is tevens supervisor van het IJ-Oeverproject en voorzitter van het kwaliteitsteam IJburg in Amsterdam. De BNA-kubus wordt toegekend aan een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de architectuur in Nederland.