Ambtelijke analyses blijven nog geheim

Ambtelijke beleidsoordelen en analyses op de ministeries dienen ook in de toekomst voorshands geheim te blijven.

Dat heeft J.Wallage, voorzitter van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, vanochtend in Den Haag gezegd, waar hij het rapport `In dienst van de democratie' aanbood aan premier Kok.

Kok kondigde aan dat het kabinet nog dit najaar een notitie voor de modernisering van de overheidsvoorlichting het licht zal doen zien. De premier toonde zich vooral gecharmeerd van de aanbevelingen van de commissie-Wallage met betrekking tot een stroomlijning van de overheidsvoorlichting op internet, en het meer differentiëren van overheidsinformatie naar doelgroepen.

Voor deze nieuwe taakstelling zal op sommige bestaande voorlichtingsactiviteiten moeten worden bezuinigd, aldus de premier, die daarbij niet in details trad.

Hoewel het streven naar het behoud van de `beleidsintimiteit' op de ministeries en bij andere overheidsdiensten dus bewaard dient te blijven, bepleit de commissie-Wallage wel een grotere openbaarheid ten aanzien van feitelijke rapportages en andere gegevens die ten grondslag liggen aan beleidsvorming, zoals inspectierapporten. Overheidsdiensten zouden van dergelijke documenten registers moeten aanleggen, zodat burgers of media weten wat er bestaat en zij ook inzage daarin kunnen vragen.

Ook zou de ruimte voor overheidsvoorlichting naar het inzicht van de commissie kunnen worden vergroot door de overheid de ruimte te geven beleid te verdedigen en uit te leggen nog voordat dit door het parlement is gesanctioneerd. De commissie is namelijk van oordeel dat in toenemende mate de media, en niet de volksvertegenwoordiging, het platform vormen waarop `de slag om het publieke vertrouwen' wordt uitgevochten.

In het bijzonder zou aandacht moeten worden besteed aan de grote groepen burgers die zich thans nauwelijks bij het politieke proces betrokken voelen. Die zouden kunnen worden bereikt door meer voorlichtingsinspanningen in de richting van commerciële televisiezenders, `bepaalde kranten' en internet.