Stellingen

Kleurenblindheid is een gave.

K. Jansen, Rijksuniversiteit Groningen

`Eigentijdse monarchie' is een contradictio in terminis.

A. Postma, Rijksuniversiteit Groningen

Fietsvoorzieningen worden vooral aangebracht op plaatsen waar fietsers het autoverkeer hinderen.

A.H. van Drunen, TU Delft

Sneller praten dan het geluid is een zinloze bezigheid.

A.M. Neumann, TU Delft

Als erfenis van het calvinisme genieten veel fietsers meer van wind-mee als ze eerst wind-tegen hebben gehad.

A. Kingma, Rijksuniversiteit Groningen

Windstreken in de naam van een land zijn naweeën van politieke onrust.

D. Talsma, Universiteit van Amsterdam

Voor vrouwen is de partnerkeuze bepalender voor het verloop van hun carrière, dan het al of niet krijgen van kinderen.

M.J.E. Mourits, Rijksuniversiteit Groningen

Het is jammer dat de stadsbewoner de bloei van de economie vooral terugziet in een continue verbouwing van zijn woonomgeving.

M. Koeberg, Universiteit van Amsterdam