Predikant

Ik vind het onbegrijpelijk dat in NRC Handelsblad van 18 augustus een uwer redacteuren schrijft dat de vrouw van Jan Mankes, Annie Mankes-Zernike als eerste vrouwelijke theoloog werkzaam was bij de hervormde gemeente de Knijpe. Blijkbaar is het niet bekend dat de Hervormde kerk in Nederland zeker niet de eerste kan zijn geweest die vrouwen toeliet in het ambt, waar deze kerk tot op de dag van vandaag in de breedte van de kerk (een term die in eigen kring zich graag de Vaderlandsche kerk noemt) vrouwen in het ambt slechts tolereert onder druk van de heersende cultuur.

Mevrouw Mankes-Zernike was doopsgezind predikant in de Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe, zoals het Doopsgezind Jaarboekje vermeldt in haar editie van 1912.

    • Jaap Brüsewitz