Nieuwe leden Raad voor Cultuur voorgedragen

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met de voordracht van zes nieuwe leden van de Raad voor Cultuur, op voorstel van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur). Mevrouw drs. R.J.F. Gianotten uit Amsterdam, adjunct directeur van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds krijgt de portefeuille letteren, mevrouw drs. A.H. Netiv, plaatsvervangend directeur van de bestuursdienst van de gemeente Leiden, die van de archieven. M. van Ginkel uit Rotterdam, directeur van popcentrum 013 te Tilburg, krijgt muziek en muziektheater onder zijn hoede, onafhankelijk cultureel adviseur dr. R. Knoop uit Amsterdam de musea. Ir. B.O. Lootsma uit Rotterdam, die onder meer doceert op academies voor bouwkunst, is aangetrokken voor architectuur en stedebouw, onafhankelijk adviseur en onderzoeker M. Schwarz uit Amsterdam voor omroep en nieuwe media.