`Inkomensplan FNV deugt niet'

FNV Bondgenoten plaatst zich buiten de realiteit met zijn voorstel om de helft van het verschil in loonstijging tussen topbestuurders en cao-werknemers in de vorm van een eenmalige uitkering aan alle werknemers uit te keren.

Dat heeft Jan Willem van den Braak, directeur Sociale Zaken van VNO-NCW, gisteren gezegd in een reactie op het plan van de grootste vakbond in het bedrijfsleven.

FNV Bondgenoten kwam gisteren met het voorstel dat werknemers voortaan meedelen in de uitzonderlijke loonstijgingen van topmanagers. In cao-onderhandelingen moet voortaan worden afgesproken dat werknemers meeprofiteren in de vorm een eenmalige jaarlijkse uitkering, aldus de vakbond.

Van den Braak wijst erop dat de verschillen tussen beloningen aan de top en die van overige werknemers veel minder groot zijn dan FNV Bondgenoten ,,hardnekkig blijft beweren''. De verschillen doen zich vooral voor bij grotere, internationaal opererende bedrijven. Bovendien is een groot deel van de beloning van topmanagers van deze bedrijven afhankelijk van het resultaat van de onderneming. Bij kleinere en middelgrote ondernemingen loopt de inkomensstijging aan de top in de pas met de algemene trend, zo blijkt volgens hem uit onderzoek van minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Beloningsbeleid wordt bepaald door de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Verschillen in beloning op grond daarvan zijn dus vanzelfsprekend'', aldus de VNO-NCW-directeur, die erop wijst dat deze argumentatie enkele jaren geleden door de vakcentrale FNV in een akkoord met de werkgevers is onderschreven.

Het voorstel komt van FNV-bestuurder K. Douma in een notitie die begin volgende maand aan de kaderleden van de bond wordt voorgelegd. De vakbond zegt daarmee gehoor te willen geven aan de eerdere oproep van premier Kok aan de vakbeweging ,,iets te doen'' aan loonstijgingen door topmanagers, die vorig jaar tot ruim 14 procent opliepen.