Idee: wie gaat scheiden betaalt meer belasting

De katholieke aartsbisschop van Sydney, George Pell, vindt dat gescheiden mensen meer belasting zouden moeten betalen dan gehuwden. Hij wil dat de belastingwetten daarvoor veranderd worden.

Pell opperde de mogelijkheid van een speciaal belastingvoordeel voor getrouwde stellen met kinderen onder de achttien, gekoppeld aan het aantal jaren dat de partners bij elkaar blijven. Een alternatief zou zijn, aldus Pell, om de belastingen voor gescheiden mensen te verhogen zodat het geld gebruikt kan worden om sociale en financiële kosten van de gezinsbreuk te dekken. Pell vergelijkt deze optie met belastingmaatregelen die bedrijven meer laten betalen naarmate ze het milieu meer schaden.

Pell (60) treedt regelmatig op in de media en schrijft voor kranten en tijdschriften – als hij zelf het nieuws al niet haalt met zijnconservatieve opinies. Ooit beschreef hij homoseksualiteit als ,,een ergere bedreiging voor de gezondheid dan roken''.

De federale procureur-generaal wees Pells idee van de hand. Een echtscheiding is zo al duur genoeg, vindt hij. Ook in de politiek stuitte Pells voorstel op chagrijnige reacties. Al bij zijn omstreden benoeming eind maart, kondigde Pell aan dat zijn belangrijkste missie zou zijn om ,,huwelijk en gezinsleven te beschermen''.