Hanzelijn langs N50 en onder Drontermeer door

De Hanzelijn, de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle, zal via een tunnel onder het Drontermeer worden aangelegd en tussen Kampen en Zwolle parallel aan de rijksweg N50.

Deze variant is volgens minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) ,,de meest milieuvriendelijke''. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met de aanleg van de nieuwe spoorlijn die de reistijd tussen Amsterdam en Noord-Nederland met ruim een kwartier bekort.

Treinverkeer richting Noord-Nederland loopt nu nog via Amersfoort, omdat het spoor bij Lelystad ophoudt. Op grote delen van het traject van de Hanzelijn zullen de treinen 200 kilometer per uur kunnen rijden. Uit het oogpunt van veiligheid worden alleen ongelijkvloerse kruisingen gebruikt. De aanleg, die in 2003 begint en in 2009 klaar moet zijn, kost 1,8 miljard gulden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwacht dat dagelijks 30.000 tot 40.000 treinreizigers van de Hanzelijn gebruik zullen maken. De helft van hen reist nu nog niet per trein. Daarnaast zal de Hanzelijn worden gebruikt voor het goederenvervoer naar het noorden.

De Hanzelijn wordt, om de natuur en de recreatievaart te ontzien, via een 550 meter lange tunnel onder het Drontermeer door geleid. Bij Dronten en Kampen-Zuid worden nieuwe stations aangelegd. Met het besluit om tussen Kampen en Zwolle het spoor parallel aan de rijksweg N50 aan te leggen en niet, zoals eerder voorgesteld, langs het bestaande spoortracé, komt minister Netelenbos tegemoet aan bezwaren van minister Pronk (Milieu) en van gemeenten uit de regio. De gemeente Zwolle was bang dat de woningbouw in de Vinex-locatie Stadshagen door geluidsoverlast geblokkeerd zou worden. Ook de natuur in de Mastenbroekerpolder wordt nu gespaard. Kampen is blij dat de spoorlijn ten zuiden van de stad afbuigt naar Zwolle, zodat toekomstige woningbouwplannen niet negatief beinvloed worden.

De gemeente Hattem reageert teleurgesteld. Burgemeester C. Abbenhües voelt zich ,,genomen'' door het kabinetsbesluit. Volgens haar is er niet serieus gekeken naar de negatieve milieueffecten, terwijl de Hanzelijn Hattem geen voordelen biedt. Over de IJssel bij Hattem, waar de Hanzelijn wordt aangesloten op bestaand spoor, wordt een nieuwe, 17 meter hoge spoorbrug aangelegd. Hattem heeft de voorkeur voor een tunnel. Minister Netelenbos denkt aan de bezwaren van Hattem tegemoet te kunnen komen door de Hanzelijn ter plaatse zoveel mogelijk verdiept aan te leggen.

Het besluit de Hanzelijn aan te leggen staat los van de Zuiderzeelijn, een snelle treinverbinding tussen Lelystad en Leeuwarden/Groningen. Hier wordt later dit jaar een besluit over genomen.