Grote Van Dale 3

Met instemming las ik het artikel van Ewoud Sanders over de klacht van de heer Sofuoglu tegen Van Dale. Hij noemt het een absurde zaak. Maar ze kan eventueel nog absurder worden.

Want wat te doen als deze zaak voor de rechter komt, en Sofuoglu krijgt gelijk? Dan moet er gelijke behandeling tot stand worden gebracht. Sanders lijkt er vanuit te gaan dat Van Dale dan een aantal uitdrukkingen, die denigrerend zijn voor Turken, uit het woordenboek moet schrappen. Maar dat hoeft niet per se.

Het Europese Hof van Justitie heeft ooit een uitspraak gedaan die de mogelijkheid open laat, dat op twee manieren gelijke behandeling wordt geschapen, namelijk: hetzij door een groep een recht of goed toe te kennen dat die groep nog niet had, hetzij door een andere groep een recht of goed te ontnemen dat die groep wel had.

Concreet ging het hier om gelijke arbeidsvoorwaarden voor mannen en vrouwen, maar dat doet aan het beginsel niets af.

Toegepast op de klacht van Sofuoglu kan het effect van diens actie dus in beginsel ook zijn maar dat zal afhangen van de precieze uitspraak van de rechter dat Van Dale er voor mag kiezen om de eerder geschrapte uitdrukkingen, die denigrerend zijn voor joden, weer in het woordenboek op te nemen.

Enkel taalwetenschappelijk gezien zou dat zelfs de meest zuivere weg zijn. De maatschappelijke problemen die dat met zich meebrengt, laten zich echter raden.

    • Dr. J.M. Peet