Grote Van Dale 2

Aan het artikel van Ewoud Sanders kan nog iets leuks worden toegevoegd. Mijn vader is in 1923 geboren in Krimpen a/d IJssel. De bewoners van dit dorp werden door de boeren in de omliggende dorpen `Turken' genoemd. Volgens mijn vader omdat het een dorp was met arbeiders die werkten in de koolteer, rietmatten, steenbakkerijen en op de scheepswerven.

De boeren uit de omliggende dorpen Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen a/d Lek vonden het een beetje een achtergebleven gebied dat ook afgelegen lag toen er nog geen brug over de Hollandse IJssel was.

De Turkse Nederlander uit Krimpen a/d IJssel zou dus namens het gehele dorp naar de rechter kunnen stappen. Voor mijn vader was Turk bijna een geuzennaam.

    • Marjolein Breedijk