Grote Van Dale 1

Voor het merendeel slaat Ewoud Sanders in zijn artikel `Van Dale woordenboek discrimineert wel degelijk' (NRC Handelsblad, 21 augustus), de spijker recht op de kop.

Op één punt raakt hij hem volgens mij een beetje scheef: hij schrijft de negatieve uitdrukkingen over joden waarvan Van Dale er inmiddels dus een aantal geschrapt blijkt te hebben uitsluitend toe aan de christenen. Nu hebben die wat dit betreft zeker een behoorlijk pak boter op hun hoofd, maar Nederland omvatte de laatste honderdvijftig jaar behalve christenen in toenemende mate nog andersdenkenden, personen die helemaal niets van het christendom moesten hebben of er onverschillig tegenover stonden.

Sanders wekt de indruk dat antisemitisch woordgebruik in die kringen niet voorkwam, maar ik betwijfel of hij daar aanwijzingen voor heeft. Zeker in antireligieuze ultrarechtse groeperingen bijvoorbeeld zal wel eens een onvertogen woord gevallen zijn, en waarschijnlijk niet alleen over joden.

    • L.C.P. Kanen