Groei Pharma Bio-Research

Pharma Bio-Research in Zuidlaren heeft in de eerste jaarhelft de omzet zien verdubbelen tot 40 miljoen gulden. De winst voor belastingen kwam uit op 4,4 miljoen gulden. Het instituut voor geneesmiddelenonderzoek verwacht dat de groei zich de komende maanden zal voortzetten. Het aantal personeelsleden neemt dit jaar toe van tweehonderd naar driehonderd. (ANP)