Gemeenten: onderzoek strop Bestuursacademie

Gemeenten in Limburg en Zeeland willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de miljoenentekorten die zijn ontstaan bij de Bestuursacademie Zuid-Nederland (BAZN) in Tilburg. Ook willen ze weten waarom een geplande fusie met de drie andere Nederlandse bestuursacademies eerder dit jaar plotseling niet is doorgegaan.

,,Ik denk dat we er op zijn minst recht op hebben om te weten hoe dit zo ver heeft kunnen komen'', zegt burgemeester D. van der Zaag van Goes, voorzitter van de afdeling Zeeland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ,,Of er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen.''

Zijn collega J. Schrijen van de Limburgse gemeenten en burgemeester van Venlo wil ook een onderzoek: ,,We hebben vergeefs schriftelijk om opheldering gevraagd. Mocht het nu niet alsnog helder te krijgen zijn hoe het geld is besteed, dan maar zo'n onderzoek.'' De vertegenwoordiger van de Noord-Brabantse gemeenten, burgemeester Rombouts van Den Bosch, was niet bereikbaar voor commentaar.

Vorig jaar bleken de tekorten op de exploitatie van de academie ineens miljoenen guldens te bedragen. Om schoon schip te maken moeten de deelnemers aan de BAZN — provincies, gemeenten en waterschappen in de drie zuidelijke provincies — rekening houden met een maximale bijdrage van zes gulden per inwoner, wat neerkomt op zo'n 24 miljoen gulden. Dat heeft het bestuur van de academie hen deze zomer laten weten. Tot dusver betaalden de deelnemers jaarlijks een kwartje per inwoner in Zuid-Nederland.

Volgens burgemeester Klaverdijk van het Limburgse Bergen zijn gemeenten en hun vertegenwoordigers in het bestuur van de bestuursacademie niet goed geïnformeerd over de financiële problemen bij de academie. ,,Daarom konden zij hun controlerende taak niet goed uitvoeren.'' Klaverdijk stapte in december op als lid van het algemeen bestuur van BAZN uit onvrede over de gebrekkige informatie die het algemeen bestuur ontving over de financiële situatie.

BESTUURSBLUNDERS: 2

    • Jaco Alberts
    • Joep Dohmen