GALILEO-OPNAMEN VAN CALLISTO TONEN BIZAR PUNTIG IJSLANDSCHAP

Tijdens een passage van de Jupitermaan Callisto, afgelopen mei, heeft de ruimtesonde Galileo opnamen gemaakt met een ongeëvenaarde resolutie. Ze tonen een puntig ijslandschap, gelardeerd met donker stof, wat wijst op een trage maar niettemin actieve erosie. Afgelopen woensdag gaf de NASA de foto's vrij.

Van de grote Jupitermanen staat Callisto, die ongeveer de afmetingen heeft van Mercurius, het verst van de reuzenplaneet weg. Galileo scheerde er op 25 mei op 138 kilometer hoogte langs. Op de foto's zijn hierdoor details te zien ter grootte van ongeveer 3 meter.

Het oppervlak van Callisto bestaat uit een ruig landschap van ijs en rotsen en bezit naar verhouding de meeste kraters van alle manen in het zonnestelsel. Dat wijst erop dat de maan geologisch gezien `dood' is. Aanwijzingen voor vulkanische of tektonische activiteit, die de sporen van inslagkraters op de overige drie grote manen van Jupiter (bijna) geheel heeft uitgewist, ontbreken op Callisto.

De ijspieken op Callisto hebben een hoogte van 80 tot 100 meter. Ze zouden, aldus een van de betrokken onderzoekers, kunnen bestaan uit ijs dat als gevolg van een enorme inslag miljarden jaren geleden is opgeworpen. Erosie zal de pieken op den duur doen verdwijnen. Een mogelijkheid is dat ijs geleidelijk verdampt. Het (donkerder) stof dat erin was opgesloten blijft achter, glijdt omlaag en hoopt zich in de dalen op.

De close-ups van Callisto laten kraters zien met een diameter van minder dan 3 meter. De opnames zullen gebruikt worden om nauwkeurig het aantal kraters te tellen. Die informatie geeft een indicatie van de ouderdom van het oppervlak van de maan.

    • Dirk van Delft