Filmbranche trekt sanctieplannen in

Een dag na het aankondigen van vrijwillige gedragsregels bij de totstandkoming van fiscaal voordelige Nederlandse speelfilmprojecten, herroept de Federatie Filmbelangen het voornemen van sancties tegen partijen die zich niet aan die regels houden. In een correctie op het persbericht wordt de zinsnede ingetrokken dat betrokkenen, zoals publieke omroepen en het Nederlands Fonds voor de Film, niet meer samen zullen werken met partijen die niet aan de zelfregulering meedoen. In plaats daarvan wordt gesteld: ,,Er zal niet worden meegewerkt aan de financiering van projecten die niet aan deze gedragsregels voldoen.''

Met andere woorden: het Filmfonds en de omroepen doen niet mee aan bepaalde projecten, die bij voorbeeld een te weinig Nederlands karakter dragen of een onevenredig beroep doen op de beschikbare middelen, maar als dezelfde bank, financier of producent met een ander project aanklopt, zal hij niet worden uitgesloten.

In een toelichting zegt Judith Merkies namens de Federatie Filmbelangen dat de verkeerde formulering het gevolg is van een interne communicatiefout, en dat het steeds de bedoeling is geweest om overtreders van de gedragsregels niet tot in eeuwigheid te straffen. Wel geeft ze toe dat in de herformulering de mogelijkheid van sancties wordt opgegeven. Vaak zal immers voor een grootscheepse, overwegend niet-Nederlandse productie, de bijdrage van Filmfonds en omroepen zo marginaal zijn, dat het niet meewerken aan zo'n project slechts een signaalfunctie dient. Voor een volgend project kan dan wel weer een beroep gedaan worden op steun.

    • Hans Beerekamp