Faillissement zet OPM op verlies

Durfkapitaalverschaffer Overijsselse Participatie Maatschappij heeft in 2000 een verlies geleden van 760.000 gulden. In 1999 was er nog een winst van 1,6 miljoen. Belangrijke reden voor de omslag was het faillissement van een van de oudste deelnemingen, Aerpac Holding.