Ambulances (2)

Daar wij naar mijn mening in Nederland beschikken over goedopgeleid, betrouwbaar en efficient werkend ambulance-personeel, moet de huisarts uit de verplichting om naar een spoedgeval te rijden. Uiteraard moet hij wel de mogelijkheid behouden om dit werk te blijven doen, indien hem dit nuttig en noodzakelijk lijkt.

Het mes snijdt aan twee kanten: ambulance-personeel kan autonoom haar werkzaamheden verrichten (en zo nodig een beroep op de huisarts doen) en de huisarts kan werken zonder de akelige pieper, die hem onnodige stress en dus veel negatieve energie oplevert, die de patient in de toch al drukke praktijk niet ten goede komt.

    • Dr.R. Mol