Ambulances (1)

Treffender (Z, 14 augustus) had U niet kunnen illustreren waarom de belastingbetaler de financiering van de ambulances met gefronste wenkbrauwen moet volgen. Als de plaatselijke huisarts was gebeld, zou de suikerpatiënt waarschijnlijk binnen 10 minuten voor veel minder dan f 100,- zijn geholpen. Nu: ambulance ƒ750,-; kosten verpleegkundige, chauffeur,veel gevaarlijke situaties, onnodige opname voor enkele duizenden guldens, en...een ambulance die elders niet kan worden ingezet.

De buitengewoon hoge kosten van de vele, vaak onnodige interventies omdat Jan en Alleman via zijn mobieltje dure hulp kan inroepen vragen om moedige politiek. De deskundige plattelandshuisarts roepen en laten bekijken of een ambulance nodig is (met mogelijk enkele tientallen doden extra per jaar) of gewoon op elke kreet alle nodige en onnodige hulptroepen laten uitrukken (met alle onkosten voor onnodige opnames van dien). Wie durft zijn verstand te gebruiken, of moet er echt op iedere straathoek een traumaheli klaar staan?

Dan de arrogantie van de geïnterviewde verpleger om de huisartsen onkunde te verwijten. Begrijpt U dat de Zeeuwse huisartsen ervoor passen om voor joker (te laat gebeld door de alarmcentrale) naar een al in de ziekenauto liggende persoon te gaan kijken? Nee voor alle zekerheid, er zou eens iets gebeuren!

    • M. Dierick