Zwakste Schakel

De Hongkongse versie van de Britse tv-spelshow The Weakest Link (De zwakste schakel) betaalt een kandidaat wiens juiste antwoord als onjuist werd bestempeld (als gevolg waarvan hij uit het spel verdween) alsnog de prijs die de uiteindelijke winnaar van die aflevering ontving: 65.000 gulden. De vraag die hem werd gesteld luidde in welk jaar de beide Duitslanden verenigd werden. Deelnemer Gary Ho antwoordde correct: 1990. Dat antwoord werd fout gerekend – het juiste antwoord zou 1989 zijn, het jaar waarin de Muur viel. In de Nederlandse versie van dezelfde televisieshow werd overigens onlangs abusievelijk gesteld dat de laatste president van de DDR Egon Krenz heette.