VROM: Landbouw beheert illegale opslag diermeel

Een agentschap van het ministerie van Landbouw beheert een groot aantal illegale opslagplaatsen van diermeel. Dit blijkt uit een onderzoek van de inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM. De opslagplaatsen liggen verspreid over het hele land.

Aanleiding voor het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het openbaar ministerie, was de ontdekking van een opslagplaats in Herwijnen in de provincie Gelderland waar broei was ontstaan. Volgens G. Bouman, hoofd van de afdeling Afval van de provincie, was Gelderland niet op de hoogte van het bestaan van die opslagplaats. Omdat diermeel niet meer in veevoer mag worden verwerkt is in Nederland een diermeelberg van 85.000 ton ontstaan.

Uit de inventarisatie van de Inspectie Milieuhygiëne, waarvan de definitieve resultaten ,,binnen enkele weken'' bekend worden gemaakt, blijkt dat er alleen al in Gelderland twaalf illegale opslagplaatsen liggen. Het gaat om oude opslagplaatsen die al bestonden voordat de Raad van State bepaalde dat diermeel een afvalproduct is dat onder de wet Milieubeheer valt. Het agentschap LASER van het ministerie van Landbouw, dat begin dit jaar 13.000 ton diermeel heeft opgekocht, beheert de opslagplaatsen.

In afwachting van de uitkomsten van het OM-onderzoek laten de provincies de opslagplaatsen ongemoeid. Alleen bij een hal in Alphen was de situatie volgens Bouma zo zorgwekkend dat ingrijpen noodzakelijk was.

De oude opslagplaatsen vormen een struikelblok bij de zoektocht van de naar tijdelijke opslagruimte voor diermeel. Tot nu toe zijn daarvoor in Brabant enkele voormalige defensieterreinen aangewezen. Andere provincies willen eerst duidelijkheid over de wijze waarop de oude opslagplaatsen worden verwijderd, zegt Bouman. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Landbouw is dit zogenaamde Plan van Aanpak volgende week gereed.

Minister Pronk van Milieu heeft inmiddels wel eisen geformuleerd waaraan de opslag van diermeel moet voldoen. Om de kans op broei uit te sluiten, moet het materiaal in luchtdichte zakken worden verpakt. Die zakken mogen driehoog gestapeld worden, met een tussenruimte van een meter. Andere voorwaarden betreffen onder meer ongediertebestrijding en continue controle.

Naast opslag is ook de verwerking van diermeel onderwerp van onenigheid tussen provincies en de ministeries van Landbouw en VROM. De provincies aarzelen met met het afgeven van voorlopige vergunningen voor het verbranden van diermeel in kolengestookte electriciteitscentrales. Nu al wordt bij de EON-centrale op de Maasvlakte diermeel verbrand.