Vestdijk-bewonderaar

De Vestdijk-biograaf Hans Visser gold als een van de voorlopers van de `hausse' die de biografie in Nederland sinds midden van de jaren negentig beleeft. Meer echter dan door de biografie Simon Vestdijk. Een schrijversleven zelf, werd Visser beroemd door de conflicten die hij had met de weduwe van de auteur, Mieke Vestdijk-van der Hoeven. Visser overleed woensdag op 64-jarige leeftijd in zijn woonplaats Maassluis aan kanker.

In zijn geboorteplaats Leeuwarden bezocht Visser in de jaren vijftig dezelfde HBS waar Vestdijk (1898-1971) eerder was schoolgegaan, een periode die de auteur beschreef in zijn Anton Wachter-romans.

Zijn grote bewondering voor dat werk bracht Visser, van huis uit scheikundige, in 1973 tot zijn eerste onderzoekingen naar Vestdijks leven. In 1981 kreeg hij samen met Anne Wadman van uitgeverij De Bezige Bij de opdracht om een biografie te schrijven.

Toen Mieke Vestdijk, een van de leden van de begeleidingscommissie, een eerste proefhoofdstuk van dat boek las, weigerde zij verder iedere medewerking aan het project. Zonder verder toegang te krijgen tot de nalatenschap publiceerde Visser in 1987 toch zijn boek, om juridische redenen ontdaan van uitgebreide citaten van Vestdijk. De biografie werd matig ontvangen: het boek zou te zeer een opsomming van feiten zijn en bovendien was het gemis aan informatie uit de omgeving van de weduwe erin te voelen. Inmiddels werkt Wim Hazeu met steun van de familie aan een biografie over Vestdijk.

Visser zelf heeft zijn conflict met Mieke Vestdijk altijd aan twee oorzaken geweten: de huwelijksproblemen in huize Vestdijk waarvan hij in het boek verslag deed en zijn eigen niet-literaire achtergrond: ,,Een onbekend chemisch ingenieurtje kon toch geen biografie schrijven over de grote Vestdijk!'' verklaarde hij begin dit jaar tegen De Groene.

Sinds enige jaren werkte Hans Visser, ook voorzitter van de Vestdijkkring, aan een nieuw boek over zijn held: Een schrijver die schept uit het gemis. Uitspraken daarover brachten hem begin dit jaar opnieuw in conflict met Mieke Vestdijk. Een schrijver die schept uit het gemis wordt op het moment voor publicatie gereed gemaakt, maar het is nog niet duidelijk wie het boek gaat uitgeven.

    • Arjen Fortuin