Terugval in fusies technologiesector

Technologiebankiers worstelen om hun hoofd boven water te houden. In deze sector werden volgens Thomson Financial in de eerste helft van dit jaar slechts 3.196 fusies en overnames afgerond, een terugval van 36 procent. De waarde van de afgesloten deals daalde zelfs met bijna 70 procent tot 352 miljard dollar.

De komende jaren zal de behoefte aan fusies en overnames in de technologiesector zeker weer toenemen, na de buitengewone groei van de afgelopen jaren. Bij veel bedrijven sporen de kosten in het geheel niet meer met de marktomstandigheden. Niet alle bedrijven kunnen daar door bezuinigingen verandering in brengen, zoals nu blijkt in de software-industrie. Eén groep heeft genoeg adem om de economische inzinking te kunnen overleven. De andere groep heeft rijke ouders nodig, omdat de kapitaalmarkten de hand op de knip houden.

Toch zullen de fusies en overnames pas echt weer op gang komen als de technologiebedrijven hun omzet nauwkeuriger kunnen voorspellen. Als je ergens voor betaalt, wil je graag weten wat je voor je geld krijgt. Potentiële kopers moeten wellicht ook eerst hun eigen herstructurering voltooien. Daarom kan het nog wel maanden duren voordat nieuwe deals tot stand komen op het terrein van de telecomapparatuur, ook al is daar nu sprake van grote overcapaciteit.

Ook de waardebepaling van bedrijven is een remmende factor. Het is niet duidelijk of de koersval al tot stilstand is gekomen. Potentiële kopers denken misschien een betere deal te kunnen sluiten als ze nog even wachten. Maar de lage koersen maken ook de potentiële verkopers onzeker. Velen willen nog steeds niet aanvaarden dat de hoge waarderingen van eind jaren negentig niet zullen terugkeren. Bovendien zijn verkopers veel eerder dan kopers geneigd om door de economische inzinking `heen te kijken'. Ze betogen dat de huidige koersen geen goede weerspiegeling vormen van hun mogelijkheden op de lange termijn. Kopers kijken meer naar de risico's op de korte termijn.

De remmende factoren voor fusies en overnames verdwijnen ongetwijfeld weer, maar als we op de geschiedenis afgaan, kan dat nog wel even duren. Volgens Thomson Financial bedroeg het handelsvolume in de technologiesector in 1990 zo'n 113 miljard dollar, maar daalde het volume in 1991 en 1992 naar respectievelijk 51 en 52 miljard dollar. Pas in 1993 werd het bedrag van 1990 gepasseerd, maar slechts met één miljard dollar. Als zakenbanken hun kostenstructuur doorlichten, zullen de specialisten op het gebied van technologiefusies vast niet rustig slapen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly