Rapport van Koning komt maandag al uit

Op ,,uitdrukkelijk verzoek van het kabinet'' zal de commissie-Koning haar rapport over de onjuiste besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) vervroegd openbaar maken: maandag in plaats van woensdag. Dat heeft de commissie gistermiddag bekendgemaakt.

Het vervroegen van de publicatie kan verband houden met het feit dat premier Kok woensdagavond zijn besluit bekendmaakt inzake zijn politieke toekomst. Zoals deze krant gisteren meldde, gaan bronnen in de PvdA er vanuit dat hij zich niet beschikbaar wil stellen als partijleider in 2002. Kok zelf antwoordde gisteren op de vraag of hij behoefte had het bericht te ontkennen: ,,Ook niet om het te bevestigen.'' Maar: ,,Het klopt dat woensdagavond inderdaad in het partijbestuur door mij wordt meegedeeld wat ik ga doen.'' Het rapport van de commissie-Koning is in dit verband relevant, omdat het duidelijk kan maken in hoeverre de verkeerde aanwending van Europese subsidies PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert valt aan te rekenen, die geldt als de beoogd opvolger van Kok. Melkert was in het midden van de jaren negentig minister van Sociale Zaken. De Europese Commissie heeft over de periode 1994-1996 447 miljoen gulden aan ESF-gelden teruggeëist van Den Haag.

Minister Vermeend (Sociale Zaken) stelde de commissie-Koning begin dit jaar in om een parlementair onderzoek over deze kwestie af te wenden. Alle partijen behalve de PvdA hadden daarmee gedreigd nadat studies verkeerd gebruik van deze subsidies aantoonden.

De PvdA wil volgende week eerst de mogelijke politieke problemen neutraliseren die voor Melkert kunnen voortvloeien uit het rapport. Een lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer bevestigde gisteren dat zijn partij alles in het werk zal stellen om een parlementair onderzoek te voorkomen. Het gevolg daarvan zou immers zijn, ongeacht de uitkomst, dat beoogd lijsttrekker Melkert gedurende de cruciale maanden voor de Kamerverkiezingen volgend jaar in het verdachtenbankje komt te zitten.

Minister Zalm (Financiën, VVD) zei gisteren op de vraag of hij Koks vertrek zou betreuren: ,,Ja, ik heb heel goed in die zeven jaar met hem samengewerkt''. Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, PvdA) antwoordde na afloop van een PvdA-bewindspersonenoverleg op deze vraag: ,,Natuurlijk betreur ik het. Maar iemand heeft recht op zijn eigen afweging en dat recht wil ik fel verdedigen.'' De jongerenorganisatie van de partij, de Jonge Socialisten, liet vanochtend op voorhand weten Melkert als nieuwe partijleider te steunen. ,,Uiteraard zouden wij het zeer betreuren als Kok besluit zich terug te trekken, maar in Ad Melkert zien we wel degelijk een waardige opvolger'', aldus de JS.